Home
Program List
Payment Proofs How it works Contact us Sign in

Play and earn BAPs (Paidverts)

RefbackShare

Earn more from Internet with us!

How to start

 • 1. Sign up for an account with us.
  1. Dołącz do nas zakładając konto.

 • 2. Select your earning program from our list. During or after registartion check if your sponsor login belongs to RefbackShare.
  2. Wybierz program z listy "Program List" i klikając "join" załóż konto. Sprawdź czy nazwa polecającego zgadza się z tą podaną na liście programów.

 • 3. Confirm the program you wish to join in your user panel by submitting the information required, then simply await approval.
  3. Potwierdź swoje uczestnictwo w programie poprzez "user panel" wybierając program i wpisując swoją nazwę konta. Następnie oczekuj potwierdzenia uczestnictwa.

 • 4. After we check your details, you can start earning more money with us.
  4. Po sprawdzeniu danych możesz zacząc zarabiać więcej dzięki nam.

How it works

If you make account from our links you will be our referral so we get some profit from your earnings and we share this profit with you!
You can get from 50% to even 90% refback! Refback - return profit from referral program.
Standard account will earn 50% refback. For every program you will get +1% bonus up to 20% bonus so standard account can earn up to 70% refback
Premium account will earn 70% refback. For every program you will get +1% bonus up to 20% bonus so standard account can earn up to 90% refback
You can also earn 10% from withdrawal your referrals

Account balance will change after withdraw from earning program by RefbackShare

Jeśli założysz konto z naszych linków, będziesz naszym poleconym, więc będziemy mieć za Ciebie zysk, który dzielimy z Tobą!
Możesz otrzymać od 50% do nawet 90% refbacka! Refback - zwrot zysku z programu partnerskiego
Konto stadard zaczyna od 50% zwrotu. Za każdy dodatkowy program, w którym aktywnie uczestniczysz otrzymujesz dodatkowy 1% zwrotu aż do 20% czyli standardowe konto może osiągnąć aż 70% zwrotu
Konto premium zaczyna od 70% zwrotu. Za każdy dodatkowy program, w którym aktywnie uczestniczysz otrzymujesz dodatkowy 1% zwrotu aż do 20% czyli standardowe konto może osiągnąć aż 90% zwrotu
Dodatkowo polecając RefbackShare dostajesz 10% z wypłat Twojego poleconego!

Stan konta zmienia się dopiero po wypłaceniu środków z programu zarobkowego przez RefbackShare